Redovna, selektivna izložba Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, „Mali format 2018“, svečano je otvorena u petak, 14.juna, 2019.godine, u 19 sati, u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla, u sklopu Centra za kulturu Tuzla. Izložba Mali format je tradicionalna izložba koju ovo udruženje organizuje na kraju svake kalendarske godine. Učešće u izložbi imaju svi članovi udruženja, koji mogu učestvovati sa jednim radom u određenim dimenzijama, na taj način da krajnja dužina, visina i širina ne prelaze 30 cm. Izložba ostaje otvorena do 05.jula, 2019.godine.