U oktobru 2018.godine, Centar za kulturu Tuzla je nastavio sa uređenjem objekata.Na Društvenom domu Gornja Tuzla, koji je podružnica Centra za kulturu, postavljen je video nadzor, a urađena je i popravka krova i opšivanje dimnjaka na dijelu gdje se nalazila ekspanziona boca na starom sistemu zagrijavanja.