Ataše za saradnju pri Ambasadi Republike Francuske u BiH, Catherine Palpant i Julie Dusseaux, zadužena za međunarodnu saradnju pariške Općine Saint-Denis, bile su u dvodnevnoj posjeti Tuzli, i tom prilikom, između ostalog, posjetile su i JU Centar za kulturu Tuzla. U ponedjeljak, 03.09.2018.godine, u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla, održan je sastanak direktora JU Centar za kulturu Tuzla, Dženanom Jusufovićem i saradnicima, sa predstavnicama francuske Ambasade u BiH.
Na sastanku je dogovorena saradnja kada je kultura u pitanju, a razgovaralo se o promociji interkulturalnosti, mogućnostima kulturne razmjene između muzeja i galerija u kontekstu nematerijalnog, kulturnog naslijedja. Catherine Palpant i Julie Dusseaux pogledale su dio kolekcije “Ismet Mujezinović i kolekciju “Tito u djelima likovnih umjetnika”. Dogovoreni su zajednički projekti i održavanje prijateljskih odnosa, koji počinju još 1998.godine., potpisivanjem Protokola o saradnji i prijateljstvu između Grada Tuzla i pariške Općine Saint-Denis.