Predstava forum teatra “Ovo nije (moj) život” održana je u ponedjeljak, 09.jula, 2018.godine u 19:00 sati u prostorijama Doma mladih Tuzla. Predstava je održana kao završna manifestacija projekta “Ovo nije moj život” koji je finansiran od strane “Međunarodne organizacije za migracije” – IOM BiH, a u partnerstvu sa JU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Tuzla, JU “Kazneno-popravni zavod” Orašje i JU “Centar za kulturu” Tuzla. U okviru projekta održan je okrugli sto, radionice za mladih iz alternativne skrbi te predstava forum teatra. Realizatori projekta su upravo mladi studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Poremećaji u ponašanju i studenti Filozofskog fakulteta, odsjek Socijalni rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *