Kako držati dijabetes pod kontrolom, ishrana, sport, najčešće greške u regulaciji dijabetesa“, naziv je radionice koja je realizovana u organizaciji Udruženja građana “Novi horizonti”, u saradnji sa Klinikom za dijabetes i endokrinologiju iz Wiesbadena (Njemačka) i JU Centar za kulturu Tuzla. Radionica  je održana 20. maja 2018. godine, na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Predavanje je održala gospođa Jana Ernst, dijabetes edukator Klinike za dijabetes i endokrinologiju iz Wiesbadena u Njemačkoj, a predavanje je sastavni dio Kampanje „Tražimo odgovornost” i Kampanje „Za život sa manje boli” koje su pokrenute kako bi se oboljelima od dijabetesa pružila adekvatna zdravstvena pomoć i omogućila nabavka senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi. U okviru programskog sadržaja radionice članovi dramske sekcije OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla odigrali predstavu „Patuljkova nevolja“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *