Kako držati dijabetes pod kontrolom, ishrana, sport, najčešće greške u regulaciji dijabetesa“, naziv je  radionice koja će biti realizovana u organizaciji Udruženja građana “Novi horizonti”, u saradnji sa Klinikom za dijabetes i endokrinologiju iz Wiesbadena (Njemačka) i JU Centar za kulturu Tuzla, u nedjelju, 20. maja 2018. godine, na Kamernoj sceni Doma mladih u 14:00 sati.

Predavanje će održati gospođa Jana Ernst, dijabetes edukator, Klinike za dijabetes i endokrinologiju iz Wiesbadena u Njemačkoj, a samopredavanje je sastavni dio Kampanje „Tražimo odgovornost” i  kampanje  „Za život sa manje boli”, koje su pokrenute kako bi se oboljelima od dijabetesa pružila adekvatna zdravstvena pomoć i omogućila nabavka senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

U okviru programskog sadržaja radionice članovi dramske sekcije OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla će odigrati predstavu „Patuljkova nevolja“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *