27.12.2017.g. u organizaciji Centra za kulturu Tuzla, a u prostorijama Spomen doma ‘Husinska buna’ na Husinu i u saradnji sa Komunalnom sluzbom Grada Tuzla, pushten je u rad sistem grijanja na pelet, cime su se stekli nesmetani uslovi za rad korisnika doma ‘Husinska buna’, podrucnoj jedinici Centra za kulturu Tuzla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *