Održan koncert klase profesorice Lejle Teskeredžić u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Sinoć, 07.juna, 2018.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla održan je koncert klase Lejle Teskeredžić, prof., odsjek: Solo pjevanje, klavirska pratnja: Darija Jahić. Koncert je održan u organizaciji JU Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla. Učestvovale su: Iman Jahić, Kanita Mujačić, Amna Jusić i Tea Šarić.

Posjeta profesora / učesnika projekta Erasmus plus Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

U okviru razmjene profesora koji su uzeli učešće u Erasmus plus projektu, sa Prirodno matematičkog fakulteta, odsjek: Geografija, organizovana je posjeta Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, u utorak, 05.juna, 2018.godine. Profesori geografije, koji su posjetili Međunarodnu galeriju portreta u sklopu JU “Centar za kulturu” Tuzla, došli su iz različitih zemalja: Španija, Švedska, Slovenija, Italija, Albanija, Srbija i BiH.

Spomen dom “Husinska buna” u sklopu Centra za kulturu Tuzla

Spomen dom “Husinska buna” na Husinu izgrađen je 1960.godine, a nedavno, prilikom spajanja javnih ustanova Dom mladih i Međunarodna galerija portreta Tuzla, ovaj dom kulture pripojen je JU “Centar za kulturu” Tuzla. Rukovodstvo Centra za kulturu, uz podršku Grada Tuzla i Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, riješilo je problem grijanja, a prostor je adaptiran i renoviran za potrebe realizacije različitih programskih sadržaja. Uspostavljena je saradnja sa učenicima OŠ Kiseljak i OŠ Husino, te su potpisani protokoli saradnje sa udruženjima koja postoje i rade. Tim povodom RTV 7 snimila je prilog o domu kulture na Husinu. Prilog možete pogledati na linku ispod:

https://youtu.be/KZRP6p6W85A

 

 

Solistički koncert Amine Šećerović u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

U utorak, 05.juna, 2018.godine u 19:00 sati, u sali Međunarodne galerije portreta Tuzla, biće održan solistički koncert Amine Šećerović: violina, klasa: Maida Hadžimahović, uz klavirsku pratnju Ene Ovčine. Gosti koncerta su učenici Osnovne muzičke škole Tuzla. Prijatelji koncerta: JU OMŠ Tuzla, “Tehnograd – ing” d.o.o. Tuzla, “Tehkomerc” d.o.o. Tuzla i JU “Centar za kulturu” Tuzla.

Obilježen Dan državnosti Republike Slovenije u Ateljeu “Ismet Mujezinović”

Povodom Dana državnosti Republike Slovenije, 02.juna. 2018.godine, u Međunarodnom ateljeu “Ismet Mujezinović” održan je svečani koncert, u organizaciji građana slovenčakog porijekla “Slovenska skupnost”Tuzla. U programu su učestvovali: Vokalna skupina “Chorus 97 Miren, Slovenija, umjetnički vođa: Vladimir Čadež, korepetitor: Ana Zalar i ženski zbor “Slovenčice” Tuzla, dirigentica: Lejla Mulaosmanović, solo: Mirela Ibrahimagić, sopran. Svečani koncert je podržan od strane Ambasade Republike Slovenije, Grada Tuzla i JU “Centar za kulturu” Tuzla.